Floris Haan (1944 – 2022)

Floris Haan

Floris Haan, onze schipper van het eerste uur van de ‘Jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg’,
is op 25 april j.l. op 76-jarige leeftijd, na een kortstondig ziekbed, overleden.
Floris was jarenlang actief bij de KNRM en de Midslander brandweer. Hij was Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Voor onze stichting was hij van 2003 tot en met 2019 actief,
maar bleef ook daarna betrokken.
Hij is op 30 april onder grote belangstelling in Midsland ter aarde besteld.
Terschelling TV heeft een in memoriam over Floris gemaakt.