Bij de vijftigste editie van onze nieuwsbrief – tijd voor een terugblik

Een legendarisch kwartet bijeen in Den Helder tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van het Dorus Rijkers Fonds

In april 2011 begonnen we met de periodieke uitgave van een Nieuwsbrief. Die ging met name over de ‘Brandaris’. We schreven toen:

“In november 2010 hebben we onze plannen voor de restauratie van de voormalige reddingboot ‘Brandaris’ uit 1923 op papier vorm gegeven. Er bleek emotioneel voldoende draagvlak op Terschelling voor het behoud van het schip te zijn, maar dat kon op het eiland onvoldoende worden vertaald in financiering voor de aankoop en restauratie. Onze Stichting is weliswaar succesvol geweest met de projecten voor het behoud van de oudste motorreddingboot ter wereld en de enige nog varende roeireddingboot van Nederland, maar dat is geen garantie voor het welslagen van een nieuw project.”

Het is er dan toch van gekomen. De restauratie van de ‘Brandaris” is eind 2011 begonnen op de werf van Jelle Talsma in Franeker met het terugbrengen van het schip in haar na-oorlogse gedaante. In de daarna volgende jaren is de restauratie stukje bij beetje verder vervolmaakt. Het schip is aangepast aan het drukke scheepvaartverkeer met de noodzakelijke marifoon- en radarinstallaties en van een boegschroef voorzien. De laatste fase van de restauratie vond in de winter van 2021 – 2022 plaats op de werf van Multiship Holland in Harlingen.

 

Als we alles bij elkaar optellen is er zo’n € 625.000 in het schip geïnvesteerd. Dat is allemaal te danken aan gelden van goede doelen fondsen, bedrijven, particulieren, donateurs en niet te vergeten van subsidies van de provincie Fryslân en de gemeente Terschelling. We hebben deze stakeholders vanaf het begin periodiek geïnformeerd over de gang van zaken middels onze digitale Nieuwsbrieven. We koesteren hun steun want elk jaar nemen we hun namen en/of logo’s op in de brochure van de ‘Brandaris’ en op het railingbord. De jaarlijkse oplage bedraagt 2500. Toch is een belangrijk deel van de restauratie niet alleen aan gelden te danken, maar ook aan de tomeloze inzet van de vrijwilligers. Zij hebben een deel van de werkzaamheden uitgevoerd en verzorgen het schip liefdevol.


De Nieuwsbrief gaat niet alleen naar onze sponsoren, financiers, donateurs, pers en talrijke relaties, maar ook naar al onze vrijwilligers. Dat zijn er behalve onze 20 bemanningsleden voor de ‘Brandaris’ en de ‘Rutgers’, ook een 80 man die betrokken is bij de demonstraties van de paardenroeireddingboot, met inbegrip van de crew van het station Paal 8 van de KNRM. We beperken ons niet meer tot alleen nieuws en foto’s van de ‘Brandaris’ – zoals in het begin – maar ook van de ‘Rutgers van Rozenburg’ en de ‘Secretaris Schumacher’. Die laatste zorgt jaarlijks voor relatief veel publiciteit. De oplage is dan ook zo zoetjes aan gegroeid tot ca. 400!