‘Brandaris’ bijna weer een beauty

De Brandaris in de hal van Scheepswerf Talsma in Franeker

Onze stichting heeft de ‘Brandaris’ in 2012 in handen gekregen en daarna is het sloopwerk ten behoeve van de restauratie bij Scheepswerf Talsma in Franeker begonnen. Doel was destijds om het schip in jaren-vijftig gedaante terug te brengen en er een monument op de havenkant van Terschelling van te maken. Dat was in de beginfase uit financieel oogpunt het maximaal haalbare. Bovendien waren de motoren kapotgevroren en niet meer gangbaar te maken.

Tijdens de restauratie op de werf werd voor sponsoren en andere geldgevers, de pers en relaties waaronder het gemeentebestuur, een informatiebijeenkomst georganiseerd. Bij die gelegenheid werden er door een relatie voor een vriendenprijs twee identieke Kromhoutmotoren aangeboden. Dat paste natuurlijk even niet in ons restauratieplaatje, maar zo is van het één het ander gekomen en uiteindelijk is de ‘Brandaris’ dan toch een varend schip geworden.

Omdat de ‘Brandaris’ in beginsel niet als varend schip zou worden ‘opgeknapt’, moesten er nadien jaarlijks tal van restauraties en verbeteringen worden aangebracht. Waar destijds volstaan was met goedkopere en eenvoudiger oplossingen, brak ons dat op, omdat het schip relatief veel onderhoud vergde. Te veel. Het schip zou grondig gestraald moeten worden, een plaat in het dek moest nog worden vervangen en de rubberen stootrand rond het schip was niet op het varend bestaan berekend. Daarom werd besloten voor een grondige aanpak. Deze laatste en kostbare restauratiefase is door de schippers grondig voorbereid en medio november ging de ‘Brandaris’ geheel onttakeld naar Multiship Holland in Harlingen. Deze werf dacht de klus begin februari geklaard te hebben, maar door uitval van personeel door Coronabesmettingen en uitgelopen vakanties is het een maand later geworden. Het resultaat mag er zijn!