Herdenking slachtoffers ramp ‘Brandaris’

Herdenking slachtoffers ramp ‘Brandaris’

De KNRM en onze Stichting Museumreddingboot hebben op 23 oktober j.l. gezamenlijk stilgestaan bij de ramp met de ‘Brandaris’. Precies een eeuw geleden verging de eerste motorreddingboot van Terschelling met man en muis.

Bij het boothuis van de KNRM op West vond een korte plechtig- heid plaats waarbij een plaquette werd onthuld met de namen van alle Terschellinger redders die tijdens deze en eerdere reddingacties zijn omgekomen. Van de ‘Brandaris’ (I) waren dat Steven Wiegman, Albert Tot, Ferdinand Kies en Rink Dijkstra.

Daarna gingen de uitgenodigde families van de nabestaanden scheep met de huidige ‘Brandaris’ en met de reddingboten ‘Arie Visser’ en ‘Frans Hogewind’, waarop de Nederlandse vlag halfstok hing. De ‘Graaf van Bylandt’ van Vlieland voer ter begeleiding mee. Op zee werden honderd witte anjers uit- gestrooid. Dat waren, met het luiden van de scheepsbel en een minuut stilte waarbij de motoren waren uitgezet, bijzonder indrukwekkende momenten!