Vrienden van de Motorreddingboot Brandaris

Er komt heel wat kijken om een varend monument op zout water in goede conditie te houden. Dat geldt ook voor de reddingboot “Brandaris”.

Een heel team van schippers en opstappers verzorgt het schip liefdevol. Daardoor lukt het om de jaarlijkse exploitatie vrijwel sluitend te krijgen. Voor noodzakelijke investeringen ontberen we echter voldoende middelen. We zijn daarvoor aangewezen op hulp van derden. De Stichting Vrienden van de motorreddingboot Brandaris zet zich in om gelden via donaties, giften en sponsering te verwerven. Deze kunnen worden ingezet om grote uitgaven te bekostigen.

Zo kon de “Brandaris” met deze hulp onder meer worden uitgerust met een afneembare tent over de stuurstand, een toilet in het voorschip, een (nieuwe) kachel in de machinekamer en recentelijk een elektrische boegschroef. Ook bij de jaarlijkse werfbeurten komen soms zaken aan de orde die extra uitgaven vergen. De Stichting Vrienden heeft een eigen bestuur en bankrekening.


Iedereen die de “Brandaris” een warm hart toedraagt kan voor minimaal € 25 per jaar donateur worden van deze stichting. Drie à vier keer per jaar ontvangt men dan de digitale Nieuwsbrief die door de Stichting Museumreddingboot  wordt uitgegeven.

Men kan zich aanmelden bij de Stichting Vrienden van de Motorreddingboot Brandaris via e-mail reddingbootbrandaris@gmail.com.
Het bankrekening-nummer van deze stichting is NL90ABNA0420677755. De Stichting heeft de ANBI erkenning van de Belastingdienst, zodat geldgevers hun bijdrage in principe met hun belastingaangifte kunnen verrekenen.