‘Jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg’ onder het mes

De Rutgers hangt in de touwen in de haven van Harlingen

De ‘Rutgers’, (bouwjaar 1907!) kampte al langere tijd met lekkages, die bij onze restauratie in 2003 niet konden worden voorzien. Het betreft problemen met de roerkoning en de schroefas. Ook was er sprake van lekkage via de houten kuipbanken, omdat deze geen bodem hebben. De lekkages, op onbereikbare plaatsen, hebben hun sporen nagelaten; er is ernstige roestvorming op het vlak ontstaan.

Gezien deze kwalen werd besloten tot een laatste restauratiefase. Een deel van het werk kon in eigen regie worden uitgevoerd, zoals het ombouwen van de banken tot bergplaats voor zwemvesten. Het grote werk is gegund aan Multiship Holland in Harlingen. Begin maart is de ‘Rutgers’ naar Harlingen gevaren en bij de werf onderhanden genomen. Ze ligt onderdak en er is gelijk gekeken naar de vitale delen die vervangen moeten worden door nieuwe, of door nieuw te maken onderdelen. In beide gevallen is daar levertijd mee gemoeid. Inmiddels is de huid in het achterschip behandeld en zijn er nieuwe spanten voor het de kuipvloer gemonteerd. Begin juni moet deze restauratie zijn afgerond.

Deze restauratie kost exclusief btw ruim 30.000 euro. Dat kunnen we niet uit eigen spaargelden financieren, zodat er een beroep op sponsors en subsidiegevers is gedaan. Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief kregen we telefonisch bericht dat het Mienskipfonds van de provincie Frylslân ons de maximale subsidie van € 12.000 toekent, de gemeente Terschelling € 2500, het Dirk Mentzfonds € 1000, het Dorus Rijkers Fonds heeft € 5000 toegezegd en eerder had het Familiefonds Eschauzier ons al € 2500 geschonken. We kunnen als Stichting zelf nog wat bijleggen, maar hebben nog een tekort van enkele duizenden euro’s.

Als de werkzaamheden zijn afgerond, gaat de ‘Rutgers’ rechtstreeks vanuit Harlingen op een dieplader naar het congres in Rotterdam, en komt pas eind juni weer terug op station. Een transportbedrijf voert deze klus gratis uit voor de KNRM – en brengt de boot ook weer terug naar de Friese havenstad!