Jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg

Oudste Motorreddingboot ter Wereld

Als land van zeevarenden kent Nederland een lange geschiedenis van reddingen en reddingboten. Al sinds 1824 zijn reddingsmaatschappijen actief. Een daarvan was de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij. Die reddingmaatschappij is in 1991 opgegaan in de huidige KNRM.

Als eerste waren daar de reddingen met houten roeireddingboten langs de kust. Rond 1900 kwamen er de ijzeren boten met een stoommachine bij en nog wat later de scheepjes met een motor.

Ontdekking

Die eerste motorreddingboot heette de ‘Jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg’ en werd in 1907 door Daan Goedkoop bij scheepswerf ’t Kromhout in Amsterdam gebouwd. Het deed dienst in Scheveningen en Lemmer. In 23 jaar werden er 38 personen mee gered. Daarna is het bij verschillende eigenaren als sleper en als jacht gebruikt. Intussen was het scheepje flink verbouwd.

Toen ontdekte de Terschellinger journalist Jan Heuff in 2003 dat het schip te koop was. Op Terschelling drong onmiddellijk het besef door dat dit vaartuig van grote culturele waarde was als het zou kunnen worden gerestaureerd. Het was niet de eerste reddingboot van Terschelling, maar toch een aanwinst voor de scheepshistorie. Immers: de tweede motorreddingboot ooit was ‘De Brandaris 1’. Dit schip is echter nooit teruggevonden.

Restauratie

In allerijl werd een stichting opgericht met als doel het scheepje aan te kopen, te restaureren en weer in de vaart te brengen voor educatieve tochtjes. De stichting wist bij het bedrijfsleven, fondsen en met subsidies de benodigde €  225.000 te vergaren. Na intensieve jaren van verbouwing ligt het scheepje weer trots in de haven.

De stichting organiseert voor de schooljeugd educatieve reddingtochten en excursies naar de zeehonden. Boek een tochtje en leer meer over de ‘Rutgers’, het varen op zee en … zeehonden!

De Rutgers met KNRM reddingboot

Amsterdammertje

"Onze ‘Rutgers van Rozenburg’ mag dan uiterlijk op een het type havensleepbootje ‘Amsterdammertje’ lijken, het is in ontwerp, bouwwijze en voortstuwing echt iets nieuws. Zij is het product van denken in ijzer met de eisen voor een onzinkbare reddingboot voor ondiep water. De schroef draait in een tunnel en steekt dus niet uit de romp. De stuurkuip achter de roef is zelflozend. Daarom is de ‘Rutgers’ vanuit historisch oogpunt een belangrijk schip." Dat zegt Frits Loomeijer, hoofd collecties Maritiem Museum Rotterdam.

 

De Rutgers op de Waddenzee
Huwlijksbootje
Tegenwoordig wordt de reddingsboot ook als huwelijksbootje ingezet.