Vroege vaart ‘Brandaris’ naar Baai Dellewal

14 juni 2018

Normaliter maakt de ‘Brandaris’ rondvaarten vanaf 10.30 uur, maar op 13 juni vertrok ze om 7 uur ’s morgens met de vertegenwoordigers van de gemeenteraad en het college van B & W van Terschelling, op uitnodiging van de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal.

Aanleiding was de presentatie van de Landschapsvisie Baai Dellewal die het Bureau Feddes/Olthof in opdracht van de Stichting had gemaakt. De aanbieding aan de burgemeester en de raadsleden vond plaats aan boord van de ‘Brandaris’ in het Schuitengat nabij de Vleugeldam. Daar heeft men het beste zicht op de hele baai Dellewal. ’s Morgens met de opkomende zon is de belichting op de baai en het dorp op z’n mooist. Vanuit deze gezichtshoek zien maar weinig eilanders en gasten Nederlands enige natuurlijke baai. Onderweg werd ontbeten met smakelijke broodjes en aan dek werd een eitje getikt.

Brandaris ligt voor Baai Dellewal
Vroege vaart ‘Brandaris’ naar Baai Dellewal

‘Brandaris’ dienstbaar tijdens HT-roeirace

23 mei 2018

Tijdens de Harlingen-Terschelling roeisloepenrace op de vrijdag na Hemelvaart deed de ‘Brandaris’ op verzoek van de HT-organisatie dienst als meetvaartuig. Ons vlaggenschip lag tot een half uur na de laatste sloeppassage voor anker in de Schuitengat om de stroom te meten. De op de boordcomputer vastgelgde gegevens zijn gebruikt om de stroomweerstand per slope zo nauwkeurig mogelijk in de uitslag te verwerken.

Brandaris als meetvaartuig
Brandaris als meetvaartuig

Winterse perikelen

7 mei 2018

De ‘Brandaris’ maakte in de Kerstvakantie nog enkele tochten. In februari kregen we in de haven te maken met forse ijsgang. Dat leverde naast mooie plaatjes enkel wat schade aan het verfwerk rond de waterlijn op.

De reddingboot ‘Arie Visser’ van de KNRM raakte door het ijs ingesloten en de schipper vroeg of de ‘Brandaris’ in voorkomende gevallen zou kunnen helpen om een weg vrij te maken, of om zelfs in een noodgeval op het Wad als reddingboot te fungeren. In het verleden werd in de winter zekerheidshalve door de KNRM een stalen oudgediende op Terschelling gestationeerd, die de taak van de kwetsbare moderne reddingboot met waterjets bij ijsgang zou kunnen overnemen. Dit jaar was blijkbaar geen reserveboot beschikbaar. Onze vrijwilligers reageerden positief op het verzoek, maar hoefden (gelukkig) niet in actie te komen. Het zou ook geen pretje zijn geweest om bij oosterstorm en strenge vorst uit te moeten varen. Immers de ‘Brandaris’ heeft een open stuurkap en biedt weinig bescherming aan de bemanning tegen wind, hagel, buiswater en ander ongerief…

De ‘Brandaris’ was met de Paasdagen beschikbaar voor rondvaarten en verzorgde begin april ook een asverstrooiing. Daarna ging ze naar de werf van Talsma in Franeker voor reparatie aan één van de fenders. Vanaf 29 april was ze weer op station.

Oude tijden herleven! De ‘Brandaris’ in het ijs, zowel de afgelopen winter
Oude tijden herleven! De ‘Brandaris’ in het ijs, zowel de afgelopen winter.

Intensief onderhoud aan onze schepen

6 juni 2017

Door onze vrijwilligers is hard gewerkt om de vloot in goede conditie te houden.

De ‘Brandaris’ ging begin april naar de Scheeps- en reparatiewerf Friesland in Harlingen voor een periodieke onderhoudsbeurt. Het merendeel van de werkzaamheden werd door de vrijwillige bemanning uitgevoerd: te weten de schippers Aike Lettinga, Piet van Heuveln en de stuurlui Evert van Urk en Gerriet v.d. Bogert. Ook Martien Seinen was van de partij. Hij had tevoren al wat verbeteringen in het stuurgerei aangebracht. Het onderwaterschip werd grondig gereinigd en opnieuw in de onderwaterverf gezet.

Koffiepauze tijdens het uitrijden van de Schumacher; vele handen maken licht werk! V.l.n.r.: Marcel, Evert, Gossen, Henk, Aike, Richard, Piet en Jaap.
Koffiepauze tijdens het uitrijden van de Schumacher; vele handen maken licht werk! V.l.n.r.: Marcel, Evert, Gossen, Henk, Aike, Richard, Piet en Jaap.

Nationale Reddingbootdag 2017

10 mei 2017

Ter ondersteuning van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, waren we op 6 mei met onze drie boten present op de beide KNRM stations. De ‘Brandaris’ lag ter bezichtiging aan de KNRM-steiger en de ‘Rutgers’ maakte een 12-tal tochtjes met bezoekers van de KNRM.

De snelle reddingboot ‘Arie Visser’ nam het leeuwendeel voor haar rekening. De ‘Secretaris Schumacher’ was naar Paal 8 gebracht om als blikvanger voor het station te fungeren. Ook hier konden bezoekers op het strand met de reddingboot ‘Frans Hogewind’ meevaren en het station bezichtigen.

Abonneer op