Winterse perikelen

7 mei 2018

De ‘Brandaris’ maakte in de Kerstvakantie nog enkele tochten. In februari kregen we in de haven te maken met forse ijsgang. Dat leverde naast mooie plaatjes enkel wat schade aan het verfwerk rond de waterlijn op.

De reddingboot ‘Arie Visser’ van de KNRM raakte door het ijs ingesloten en de schipper vroeg of de ‘Brandaris’ in voorkomende gevallen zou kunnen helpen om een weg vrij te maken, of om zelfs in een noodgeval op het Wad als reddingboot te fungeren. In het verleden werd in de winter zekerheidshalve door de KNRM een stalen oudgediende op Terschelling gestationeerd, die de taak van de kwetsbare moderne reddingboot met waterjets bij ijsgang zou kunnen overnemen. Dit jaar was blijkbaar geen reserveboot beschikbaar. Onze vrijwilligers reageerden positief op het verzoek, maar hoefden (gelukkig) niet in actie te komen. Het zou ook geen pretje zijn geweest om bij oosterstorm en strenge vorst uit te moeten varen. Immers de ‘Brandaris’ heeft een open stuurkap en biedt weinig bescherming aan de bemanning tegen wind, hagel, buiswater en ander ongerief…

De ‘Brandaris’ was met de Paasdagen beschikbaar voor rondvaarten en verzorgde begin april ook een asverstrooiing. Daarna ging ze naar de werf van Talsma in Franeker voor reparatie aan één van de fenders. Vanaf 29 april was ze weer op station.

Oude tijden herleven! De ‘Brandaris’ in het ijs, zowel de afgelopen winter
Oude tijden herleven! De ‘Brandaris’ in het ijs, zowel de afgelopen winter.

Intensief onderhoud aan onze schepen

6 juni 2017

Door onze vrijwilligers is hard gewerkt om de vloot in goede conditie te houden.

De ‘Brandaris’ ging begin april naar de Scheeps- en reparatiewerf Friesland in Harlingen voor een periodieke onderhoudsbeurt. Het merendeel van de werkzaamheden werd door de vrijwillige bemanning uitgevoerd: te weten de schippers Aike Lettinga, Piet van Heuveln en de stuurlui Evert van Urk en Gerriet v.d. Bogert. Ook Martien Seinen was van de partij. Hij had tevoren al wat verbeteringen in het stuurgerei aangebracht. Het onderwaterschip werd grondig gereinigd en opnieuw in de onderwaterverf gezet.

Koffiepauze tijdens het uitrijden van de Schumacher; vele handen maken licht werk! V.l.n.r.: Marcel, Evert, Gossen, Henk, Aike, Richard, Piet en Jaap.
Koffiepauze tijdens het uitrijden van de Schumacher; vele handen maken licht werk! V.l.n.r.: Marcel, Evert, Gossen, Henk, Aike, Richard, Piet en Jaap.

Nationale Reddingbootdag 2017

10 mei 2017

Ter ondersteuning van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, waren we op 6 mei met onze drie boten present op de beide KNRM stations. De ‘Brandaris’ lag ter bezichtiging aan de KNRM-steiger en de ‘Rutgers’ maakte een 12-tal tochtjes met bezoekers van de KNRM.

De snelle reddingboot ‘Arie Visser’ nam het leeuwendeel voor haar rekening. De ‘Secretaris Schumacher’ was naar Paal 8 gebracht om als blikvanger voor het station te fungeren. Ook hier konden bezoekers op het strand met de reddingboot ‘Frans Hogewind’ meevaren en het station bezichtigen.

Abonneer op