‘Brandaris’ klaar voor honderdste verjaardag

10 mei 2022

De ‘Brandaris’ ligt sinds april weer op haar vaste stek na een afwezigheid van een kleine vijf maanden. Ze ligt er als een zonnetje bij na de voltooiing van de laatste restauratiebeurt. We zijn onze sponsors en bemanningen dan ook dankbaar dat ze deze ‘operatie’ mogelijk hebben gemaakt. De werf Multiship Holland in Harlingen leverde vakwerk. De afrekening was overeenkomstig de offerte. Omdat het schip voor deze beurt volledig gestript moest worden, was dit een mooie gelegenheid de navigatieapparatuur overzichtelijker in de cockpit in te bouwen.

Sierik Visman en Evert van Urk hebben een fraai instrumentenpaneel gemaakt. Onder de stuurkap staan radar, plotter, dieptemeter, marifoons enz. nu ‘verdekt’ opgesteld. Tevens is de bedrading van de apparatuur nagekeken en opnieuw geordend en gezekerd door Arjan Sipma. De lekkage van de stuurpomp werd verholpen. De uitlaatpijpen zijn voorzien van nieuwe flenzen en opnieuw gemonteerd. Twee accu’s waren aan vervanging toe en werden door Arjan en Tom geïnstalleerd. Ook moest de poelie van de dynamo worden bijgesteld. Zo zijn er toch nog heel wat zaken zaken aangepakt, nadat de ‘Brandaris’ weer terug op station was.

Floris Haan (1944 – 2022)

10 mei 2022

Floris Haan, onze schipper van het eerste uur van de ‘Jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg’,
is op 25 april j.l. op 76-jarige leeftijd, na een kortstondig ziekbed, overleden.
Floris was jarenlang actief bij de KNRM en de Midslander brandweer. Hij was Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Voor onze stichting was hij van 2003 tot en met 2019 actief,
maar bleef ook daarna betrokken.
Hij is op 30 april onder grote belangstelling in Midsland ter aarde besteld.
Terschelling TV heeft een in memoriam over Floris gemaakt.

‘Brandaris’ bijna weer een beauty

7 maart 2022

Onze stichting heeft de ‘Brandaris’ in 2012 in handen gekregen en daarna is het sloopwerk ten behoeve van de restauratie bij Scheepswerf Talsma in Franeker begonnen. Doel was destijds om het schip in jaren-vijftig gedaante terug te brengen en er een monument op de havenkant van Terschelling van te maken. Dat was in de beginfase uit financieel oogpunt het maximaal haalbare. Bovendien waren de motoren kapotgevroren en niet meer gangbaar te maken.

Tijdens de restauratie op de werf werd voor sponsoren en andere geldgevers, de pers en relaties waaronder het gemeentebestuur, een informatiebijeenkomst georganiseerd. Bij die gelegenheid werden er door een relatie voor een vriendenprijs twee identieke Kromhoutmotoren aangeboden. Dat paste natuurlijk even niet in ons restauratieplaatje, maar zo is van het één het ander gekomen en uiteindelijk is de ‘Brandaris’ dan toch een varend schip geworden.

Omdat de ‘Brandaris’ in beginsel niet als varend schip zou worden ‘opgeknapt’, moesten er nadien jaarlijks tal van restauraties en verbeteringen worden aangebracht. Waar destijds volstaan was met goedkopere en eenvoudiger oplossingen, brak ons dat op, omdat het schip relatief veel onderhoud vergde. Te veel. Het schip zou grondig gestraald moeten worden, een plaat in het dek moest nog worden vervangen en de rubberen stootrand rond het schip was niet op het varend bestaan berekend. Daarom werd besloten voor een grondige aanpak. Deze laatste en kostbare restauratiefase is door de schippers grondig voorbereid en medio november ging de ‘Brandaris’ geheel onttakeld naar Multiship Holland in Harlingen. Deze werf dacht de klus begin februari geklaard te hebben, maar door uitval van personeel door Coronabesmettingen en uitgelopen vakanties is het een maand later geworden. Het resultaat mag er zijn!

Vroegetijdige casco-keuring

5 januari 2022

Omdat we wettelijk verplicht zijn om het schip eens in de zeven jaar CVO te laten keuren, hebben we besloten die keuring naar voren te halen. Anders zou de ‘Brandaris’ over anderhalf jaar opnieuw drooggezet moeten worden. Nu, na de grondige straalbeurt, was dat een uitgelezen moment.

Op 3 januari (ordernr. 20220001!) kwam keurmeester Robin Hoekstra van Bureau Scheepvaart Certificering Lelystad het schip keuren. Dat leverde slechts enkele puntjes onder de waterlijn op waar de lasser nog even bij langs moest. De zandstrook moest over een lengte van een meter worden versterkt, zodat we de ‘Brandaris’ straks, tijdens oefenin- gen met de KNRM, weer met een gerust hart kunnen laten ‘stranden’. De aanvullende veiligheidkeuring zal deze zomer plaatsvinden.

Keurmeester Robin Hoekstra meet de dikte van het casco
Keurmeester Robin Hoekstra meet de dikte van het casco en overlegt over reparaties met werkbaas Wiecher Kocken. Evert en Sierik staan
,

Vroegetijdige casco-keuring

5 januari 2022

Omdat we wettelijk verplicht zijn om het schip eens in de zeven jaar CVO te laten keuren, hebben we besloten die keuring naar voren te halen. Anders zou de ‘Brandaris’ over anderhalf jaar opnieuw drooggezet moeten worden. Nu, na de grondige straalbeurt, was dat een uitgelezen moment.

Op 3 januari (ordernr. 20220001!) kwam keurmeester Robin Hoekstra van Bureau Scheepvaart Certificering Lelystad het schip keuren. Dat leverde slechts enkele puntjes onder de waterlijn op waar de lasser nog even bij langs moest. De zandstrook moest over een lengte van een meter worden versterkt, zodat we de ‘Brandaris’ straks, tijdens oefenin- gen met de KNRM, weer met een gerust hart kunnen laten ‘stranden’. De aanvullende veiligheidkeuring zal deze zomer plaatsvinden.

Laatste fase restauratie van start

17 december 2021

Wanneer u dit leest ligt de ‘Brandaris’ geheel onttakeld in de loods van Multiship in Harlingen voor de laatste fase van de restauratie, die in 2012 is ingezet. Omdat destijds de financiën voor de restauratie zeer beperkt waren en het schip als een monument op de wal zou worden gezet, is volstaan met het waterjetten van de huid. Nu het schip echter varend op zout water in bedrijf is, blijken de verflagen onvoldoende te hechten en is het noodzakelijk het hele casco uitwendig grondig aan te pakken door het te gritstralen en in een tweecomponenten verfsysteem te zetten. Hiervoor moest het schip op Terschelling worden onttakeld. Alles wat aan dek los en vast zit is gedemonteerd.

De grootste klus was het afnemen van de masten, maar dankzij de hulp van Dirk Hoekstra met behulp van zijn mobiele kraan ging dit vlekkeloos. Maar antennes, misthoorn, ruitenwisser, zoeklichten, springnet, klimnet, reddinghaak, peilstok, vaarboom, reddingboeien, banken, borden, fender, schoorsteen kachel, lichtkoepels in dek, teakhouten vlonders in de cockpit, railingdraden en tal van leidingen moesten worden weggenomen. Dat was heel veel werk dat vooral de schippers Evert van Urk en Sierik Visman en onze (oud)-WBS’ers voor hun rekening hebben genomen. Ook het ankerspil is losgekoppeld omdat het apart zal worden gestraald. De ankerkettingen zullen worden vernieuwd.

Dit alles is mogelijk dankzij gelden van onze sponsoren: Mienskipfonds van de provincie Fryslân, de jubilerende Beurtvaart Nederland, de Familievereniging Eschauzier, het Dorus Rijkers Fonds, de stichting Hulp na Onderzoek, de Gemeente Terschelling, Stichting De Leeuwenberg, de stichting Vrienden van de Motorreddingboot Brandaris en diverse (kleine) giften van particulieren.

Ook vanuit onze Stichting hebben we uiteraard ‘spaargeld’ ingebracht. Tenslotte mag niet worden vergeten er een grote inzet is van al onze vrijwilligers. We hopen dat de Brandaris deze laatste fase glansrijk zal doorstaan. De kans bestaat natuurlijk dat er ook tegenvallers kunnen komen hoe goed ook alle werk tevoren is ingeschat. In dat geval wordt het duimen in verband met ons banksaldo, al hebben we enige reserve. In januari hopen we het schip weer naar Terschelling te kunnen varen.

Herdenking slachtoffers ramp ‘Brandaris’

1 november 2021

De KNRM en onze Stichting Museumreddingboot hebben op 23 oktober j.l. gezamenlijk stilgestaan bij de ramp met de ‘Brandaris’. Precies een eeuw geleden verging de eerste motorreddingboot van Terschelling met man en muis.

Bij het boothuis van de KNRM op West vond een korte plechtig- heid plaats waarbij een plaquette werd onthuld met de namen van alle Terschellinger redders die tijdens deze en eerdere reddingacties zijn omgekomen. Van de ‘Brandaris’ (I) waren dat Steven Wiegman, Albert Tot, Ferdinand Kies en Rink Dijkstra.

Daarna gingen de uitgenodigde families van de nabestaanden scheep met de huidige ‘Brandaris’ en met de reddingboten ‘Arie Visser’ en ‘Frans Hogewind’, waarop de Nederlandse vlag halfstok hing. De ‘Graaf van Bylandt’ van Vlieland voer ter begeleiding mee. Op zee werden honderd witte anjers uit- gestrooid. Dat waren, met het luiden van de scheepsbel en een minuut stilte waarbij de motoren waren uitgezet, bijzonder indrukwekkende momenten!

Abonneer op